بازاریابی درون سازمانی

بازاریابی درون سازمانی

بازاریابی درون سازمانی به معنی ترویج خدمات، محصولات و اهداف شرکت در بین کارکنان آن شرکت است. هدف بازاریابی درون سازمانی، بالا بردن تعامل کارکنان با اهداف شرکت و افزایش محبوبیت برند است.

کارکنانی که درباره شرکت خود و خدمات آن، شور و شوق از خود نشان می‌دهند احتمالاً درباره شبکه‌ها و ارتباطات اجتماعی خود نیز اشتیاق دارند. در نتیجه، ممکن است بازاریابی درون سازمانی، بخش مهمی از برندسازی و فعالیت‌های بازاریابی برون سازمانی باشد. با این حال، این بازاریابی تا جایی ادامه پیدا می‌کند که گرایش کارمند نسبت به سازمان، توسط تمام جنبه‌های تجربه فرد تاثیر پذیرفته باشد. شاد و راضی نگه داشتن کارمندان و حفظ تعامل آن‌ها برای فعالیت‌های مربوط به بازاریابی برون‌ سازمانی نیز مهم است.

فعالیت‌های رایج مربوط به بازاریابی درون سازمانی کدامند؟

از جمله این فعالیت‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • اطمینان دادن به کارکنان که همکاری‌ و تعامل آنان برای موفقیت شرکت ضروری است.
  • آموزش کارکنان درباره خدمات و محصولات
  • تفهیم این موضوع که مشتریان، منبع حقوق کارکنان هستند.
  • پرداخت حقوق و مزایای کافی و ایجاد محیط کاری دلچسب برای کارکنان

بازاریابی درون سازمانی در واقع حول این موضوع می‌گردد که دیدگاه مشتری نسبت به شرکت بر اساس تجربه آن‌ها با آن کسب‌وکار است، نه صرفاً تجربه آن‌ها از استفاده از محصولات و خدمات آن شرکت. در حقیقت، در صورتی که با کارکنان به عنوان مشتریان داخلی برخورد کنیم، بازاریابی درون‌سازمانی به کارکنان کمک می‌کند تا با دیدگاه و فعالیت‌های شرکت، هم‌راستا باشند. در مقابل، شرکت به کارکنان خود، تجربه‌ای باارزش و پایدار پیشنهاد می‌دهد. کمپین‌های بازاریابی درون‌سازمانی غالباً توسط منابع انسانی سازمان رهبری می‌شوند. چرا که منابع انسانی مسئول توزیع اطلاعات و آموزش راهبردها و اهداف شرکت است.