تبلیغات آفلاین

What is Offline Marketing 1

با این که تاثیر اینترنت روی بازاریابی و تبلیغات غیرقابل انکار است اما با این حال تبلیغات و بازاریابی خارج از بستر اینترنت نیز ممکن است. پس در این جا اهمیت بازاریابی و تبلیغات آفلاین مشخص می‌شود. در واقع آمار نشان می‌دهد که حدود 78 درصد از جمعیت ایالات متحده به اینترنت دسترسی دارند. 73 درصد از جمعیت حداقل، ماهی یکبار به فیسبوک خود سر می‌زنند. با این حال حدود 70 میلیون نفر دیگر وجود دارند که مشتری بالقوه شما هستند اما از طریق بازاریابی آنلاین قابل دسترسی نیستند.

آمار نشان می‌دهد که با این که 92 درصد جامعه‌ی آمریکایی از وجود شبکه‌ای اجتماعی مانند توییتر آگاه هستند اما فقط 8 درصد افراد واقعاً از توییتر استفاده می‌کنند. در واقع بازاریاب‌ها نباید از بازاریابی و تبلیغات آفلاین غافل شوند.

شاید با ظهور اینترنت، بسیاری بر این باور بودند که دوران بزاریابی آفلاین سر رسیده است. ابا این حال کمپین‌های بازاریابی که از کانال‌های آفلاین استفاده می‌کنند، هنوز بخش مهی از برنامه‌های تبلیغات و بازاریابی موفق هستند. در واقع نمی‌توان تعامل بین بازاریابی آفلاین و آنلاین را نادیده گرفت. بسیاری از افراد، تبلیغاتی را که در بسترهای آفلاین می‌بینند، در اینترنت سرچ می‌کنند. یعنی رسانه آفلاین مانند تلویزیون، رادیو و چاپ هنوز نقشی کلیدی دارند. این روزها داشتن وبسایت برای هر کسب‌وکاری جز ملزومات کار است. بنابراین راهبردهای بازاریابی آفلاین عملاً با کارهای آنلاین شرکت گره خورده است. برای مثال، تبلیغات چاپی کمپانی‌هایی مانند فورد، به فیسبوک و آیفون لینک داده است.

انواع تبلیغات آفلاین

  • بازاریابی پیامکی
  • تبلیغات چاپی
  • برگزاری سمینار و بازاریابی رویداد
  • تبلیغات محیطی
  • استفاده از بانک مشتریان وفادار
  • بازاریابی درون سازمانی